logo logo

Believe in facts, not what has been said

Media

Sputnik.az: "Moscow does not threaten anyone"

Sputnik.az: "Moscow does not threaten anyone"

Sputnik.az” saytında dərc olunan məqaləsində müəllif Aleksandr Xrolenko yazır ki, Moskva heç kimi təhdid etmir: “Bununla belə, hərbi fəallığın artması və NATO-nun daha da genişlənməsi Vaşinqton və Brüsseli yer üzündən silməyə qadir olan Rusiya ilə müharibəyə aparan birbaşa yoldur. Kollektiv Qərblə Rusiya Federasiyası arasında münaqişə bütün planet üçün təhlükəlidir”.

“Fakt Yoxla” iddianı yoxlayıb.

2021-ci ilin yazında Rusiya hərbi qüvvələrinin Ukrayna ilə sərhəddə cəmləşməsi haqda məlumat yayılmağa başladı. 

2021-ci ilin payızında isə Rusiya-Ukrayna sərhədində Rusiya qoşunlarının toplandığı məlum oldu.

Dekabr ayında Rusiya ABŞ və NATO-ya təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı anlaşma mətni təqdim etdi. 

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı iki sazişə əsasən tərəflər təhlükəsizlik sahəsində fərdi, yaxud beynəlxalq təşkilat, hərbi ittifaq və ya koalisiya çərçivəsində digər tərəfin köklü təh

In an article published on Sputnik.az, author Alexander Khrolenko writes that Moscow does not threaten anyone: "However, the increase in military activity and the further expansion of NATO is a direct path to war with Russia, which can wipe Washington and Brussels off the face of the earth. The conflict between the Collective West and the Russian Federation is dangerous for the whole planet."

Fakt Yoxla examined the claim.

In the spring of 2021, rumors began to circulate that Russian troops were concentrating on the border with Ukraine.

In the autumn of 2021, it became known that Russian troops had been deployed on the Russian-Ukrainian border.

In December, Russia submitted a text of a security agreement to the United States and NATO.

Under the two agreements issued by the Ministry of Foreign Affairs of Russia, the parties will not take any measures in the field of security that would violate the fundamental security interests of the other party, either individually or within an international organization, military alliance, or coalition. 

At the same time, according to them, the United States must commit to ending NATO's eastward expansion, refusing to admit former Soviet republics to the Alliance, not establishing military bases in their territories, not using their infrastructure for any military activity, and, in general, not developing bilateral military cooperation with those countries.

"If the West does not respond constructively in time, Russia will be forced to take all necessary measures to ensure a strategic balance and eliminate unacceptable threats to our security," the Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergey Lavrov, told RIA Novosti.

Thus, the deployment of Russian troops on the border with Ukraine in 2021, and then a series of demands to the United States and NATO, shows that Moscow acts as a threat to Russian-Western relations.

Fakt Yoxla concludes that the claim is Anti-Western Propaganda.

lükəsizlik maraqlarını pozacaq tədbirlər həyata keçirməyəcək. 

Eyni zamanda, ABŞ NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə son qoymaq, əvvəl SSRİ-nin tərkibində olmuş ölkələrin ittifaqa qəbulundan imtina etmək və onların ərazisində hərbi bazalar yaratmamaq, bu ölkələrin infrastrukturundan istənilən hərbi fəaliyyət üçün istifadə etməmək və ümumiyyətlə, həmin dövlətlərlə ikitərəfli hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirməmək barədə öhdəlik götürməlidir.

Ardınca Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov “RİA Novosti”-yə müsahibəsində bildirdi: “Əgər Qərb vaxtında konstruktiv cavab verməsə, Rusiya strateji tarazlığı təmin etmək və təhlükəsizliyimiz üçün qəbuledilməz təhdidləri aradan qaldırmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə məcbur olacaq”.

Beləliklə, Rusiyanın 2021-ci il boyunca ordusunu Ukrayna ilə sərhədə toplaması, daha sonra isə ABŞ və NATO qarşısında bir sıra tələblər qoyması, Rusiya-Qərb münasibətlərində Moskvanın təhdid edən tərəf kimi çıxış etdiyini göstərir. 

“Fakt Yoxla”nın gəldiyi qənaətə görə, iddia propaqandadır

Propoganda
  • 28 March, 2022
  • 1612

Share this article

Check own fact
Contact us